ISIS ledenpresentaties bij Bedrijvencentrum Traverse 24 april 2013


Op deze avond kregen de ISIS leden de mogelijkheid hun bedrijf te presenteren aan de overige leden.