De foto’s van de vrouwennetwerk ISIS bijeenkomst van 19 januari 2016


Beste Dames,

De foto’s van onze inspirerende bijeenkomt bij Il Borgo staan op de site. Naast de Algemene Leden Vergadering was er voldoende tijd om op het nieuwe jaar te toosten en bij te praten tijdens de wijnproeverij.

Onze voorzitster Ank gaf een korte toelichting op de activiteiten van het afgelopen jaar en een doorkijk naar wat we in 2016 willen doen. Speerpunten voor het bestuur zijn zoveel mogelijk geruik maken van eigen leden tijden de bijeenkomsten. Verder komt er in juni dit jaar als extraatje een bedrijfsbezoek overdag. Wat en waar wordt nog bekend gemaakt.
De Wie is Wie pagina wordt gebruikt, maar kan zeker nog worden aangevuld met informatie van al onze leden.

Irma besprak de financiele kant van afgelopen jaar. Er is een bedrag toegevoegd aan de reserves voor ons jubileum in 2017.

Er komen twee vacatures in het bestuur in 2017, de functie van secretaris en algemeen bestuurslid. We zijn erg benieuwd naar eventuele gegadigden.